Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2021 : 5.979
 • Thân Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0988155883
  • Email:
   c0tangtien.vy@bacgiang.edu.vn
 • Vũ Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0986373983
  • Email:
   c0tangtien.vy@bacgiang.edu.vn
 • Hoàng Thị Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0378392442
  • Email:
   c0tangtien.vy@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu Trưởng