Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2021 : 5.979
THÔNG BÁO CHO HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG, CHUYỂN SANG HỌC TRỰC TUYẾN ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

THÔNG BÁO CHO HỌC SINH TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG, CHUYỂN SANG HỌC TRỰC TUYẾN ĐỂ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

TRƯỜNG MẦM NON TĂNG TIẾN THÔNG BÁO:Thực hiện công văn mới nhất của sở giáo dục tỉnh Bắc Giang, về việc cho học sinh tạm dừng đến trường chuyển sang học trực tuyến để phòng , chống Covid-19. Trường Mầm non Tăng Tiến xin thông báo tới các bậc phụ huynh học sinh như sau:1. Học sinh tạm dừng các hoạt ...